Selecteer een pagina

Privacy statement

Om een goede service te kunnen verlenen en uw registratie voor het event op een goede manier te kunnen verwerken, vragen wij bepaalde gegevens op. Het gaat hierbij om het volgende:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Vestigingsadres van uw bedrijf: straat, nummer, postcode en woonplaats
 • Uw e-mailadres
 • Telefoonnummer

De gegevens komen binnen bij Het Turfschip, de organiserende partij van dit event. Het Turfschip respecteert de privacy van de gebruikers van de site en deelnemers van het event en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk behandeld wordt. Door gebruik te maken van deze site en het invullen van het formulier, gaat u akkoord met onze privacy policy.
 
 

Wat doen wij met uw gegevens:

 • Deze gegevens gebruiken wij om te controleren of u als aanmelder voor het event, dit vanuit zakelijk perspectief doet. Het event is namelijk niet toegankelijk voor particulieren.
 • De gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden ter beschikking gesteld, behoudens voor zover wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten.
 • De gegevens worden intern gedeeld met onze medewerkers c.q. externen die betrokken zijn bij de uitvoering van dit event. Onze medewerkers en externe partijen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 • Uw gegevens worden niet automatisch toegevoegd aan ons mailingbestand voor het toezenden van nieuwsbrieven. Wenst u deze wel te ontvangen, dan kunt u zich hier registreren.
 • Het vestigingsadres van uw bedrijf evenals de namen van deelnemers worden gebruikt om de fysieke entreekaarten voor het event naar toe te kunnen sturen. Toegang tot het event is namelijk alleen mogelijk op naam en op vertoon van dit ticket.
 • De verstrekte gegevens blijven bewaard op onze server, dit voor archiefdoeleinden.

 
 

Inzien, veranderen of verwijderen

U heeft het recht om bij ons uw gegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op (zie onderaan deze pagina).
 
 

Vragen

Heeft u vragen over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Het Turfschip
T 076 – 50 13 145
M info@hetturfschip.nl

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy bepalingen aan te passen. Wij kunnen u daar niet persoonlijk van op de hoogte stellen, dus bezoek regelmatig deze pagina.
 
 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u momenteel bezoekt en bekijkt. Door bezoek aan deze website stemt u in met deze disclaimer.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 1. de eigenaar: de eigenaar van de website;
 2. gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 3. u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 4. de content: alle in de website aanwezige inhoud.

De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan inhoud of delen van deze website te gebruiken.
 
 

Cookies

Voor het op een goede manier gebruiken van deze site wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die deze website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment de website bezocht wordt. Door het gebruik van deze cookies kan de site herkennen of u op de site zodat gegevens niet opnieuw ingevuld hoeven te worden bij bijvoorbeeld invulformulieren of reageren op blogberichten.

Er is onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies worden altijd geplaatst, deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Een voorbeeld van een niet-functionele cookie is bijvoorbeeld een analytische cookie. Deze meet geheel anoniem het bezoekersgedrag op de site waardoor bijgehouden kan worden welke onderdelen van de site populair zijn of waar het niet goed gaat op de site en dit aangepast kan worden. Andere niet-functionele cookies die geplaatst worden zijn bijvoorbeeld nodig om social media buttons te tonen zodat blogberichten of andere informatie makkelijk gedeeld kan worden.

Alle informatie die verzameld wordt voor met name analytische doeleinden zijn anoniem en kunnen dus niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Voor deze site wordt gebruik gemaakt van Google Analytics.

U kunt er altijd voor kiezen om cookies uit te zetten in uw browser, dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden. Eenmaal geplaatste cookies op uw PC, tablet of mobiele telefoon kunt u zelf verwijderen, raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.